PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

NUK


Serdecznie witam na stronie poświęconej mojej pracy zawodowej i pasji zarazem: medycynie nuklearnej!

Zapraszam na wirtualne odwiedziny! Przeglądając moją stronę uważaj na promieniowanie ... smile

Międzynarodowy znak ostrzegający przed promieniowaniem jonizującym


Znajdziesz tutaj między innymi:

W pierwszych zakładkach (po lewej stronie, na zielonosmile) można dowiedzieć się czegoś ogólnego o MEDYCYNIE NUKLE­ARNEJ jako takiej oraz o dziedzinach stano­wiących jej podstawę: o FIZYCE NUKLE­ARNEJ oraz o RADIO­FARMACJI. W dziale LINKI udostępniłem łącza do wybranych oficjalnych instytucji zajmujących się tymi zagad­nieniami profesjonalnie. W dziale O MNIE zamieściłem nieco informacji o sobie.

W dziale Tarczyca można dowiedzieć się więcej o organie, z którym mamy do czynienia w medycynie nuklearnej najczęściej - o tarczycy oraz o większości jej chorób, w których medycyna nuklearna może okazać się pomocna.

Polecam również dział KALKULATOR. Można w nim nie tylko różne rzeczy obliczać (co jest wykonalne równie dobrze za pomocą każdego innego komputera, czy nawet zwykłego kalku­latora...), ale także przepro­wadzać symulacje na przykład doty­czące ilości izotopów promienio­twórczych w funkcji czasu oraz dawek promie­niowania - mam nadzieję, że ta opcja okaże się intere­sująca przede wszystkim dla nieco bardziej wtajem­niczonych w tę tematykę...

Najbardziej wytrwałych zachęcam do lektury KSIĄŻKI - własnego podręcznika medycyny nuklearnej.


©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;