PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

NUK

Książka

Dane ogólne

Tytuł: MEDYCYNA NUKLEARNA - wprowadzenie do diagnostyki i terapii radioizotopowej
Autor: Cyprian Świętaszczyk
ISBN: 978-83-939192-2-2
Rok ukazania się: 2018
Ilość stron: 687
Ilość ilustracji: 179
Ilość tabel: 43
Format wydania papierowego: 160 x 230 mm
Grubość wydania papierowego: ok. 40 mm
Waga netto wydania papierowego: ok. 1 160 g
Okładka: sztywna
Ilość słów: ponad 166 tysięcy
Ilość znaków pisarskich: ponad 1 200 000
Przypisy: 788
Cytowane pozycje literatury: 1 055
Indeks: ponad 1 700 pojęć
Niniejsza pozycja jest drugim wydaniem książki pod tym samym tytułem z roku 2014 (ISBN: 978-83-939192-1-5).

Okładka

Okładka książki

Info

Książka, jaką oddajemy Czytelnikowi, jest napisana głównie z myślą o tych, którzy pragną poznać, a przede wszystkim zrozumieć od podstaw, medycynę nuklearną. Dlatego pierwsze rozdziały mają za zadanie wprowadzić Odbiorcę w świat atomów, cząsteczek i najważniejszych oddziaływań między nimi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i kinetyki rozpadów promieniotwórczych oraz ich skutków. Złożone procesy starano się przedstawić z jednej strony w formalnie prawidłowy, z drugiej strony zaś - w możliwie prosty do zrozumienia sposób. Omówiono także drogi, w jakich wytwarzane promieniowanie oddziałuje z materią, uwzględniając wpływ na organizm, oraz związane z nimi metody wykrywania promieniowania. Przedstawiono metody wytwarzania radioizotopów, a także zagadnienie obecności promieniowania i izotopów promieniotwórczych w naszym codziennym otoczeniu. Starano się nie pomijać zagadnień kontrowersyjnych, aby, w odczuciu autora, pozwolić Czytelnikowi na wyrobienie sobie własnego zdania na przedstawiane tematy. Omówiono również fakty związane z radiofarmacją, czyli wytwarzaniem radioznaczników (substancji stosowanych w medycynie nuklearnej), jak również ich losy w organizmie - na tle najważniejszych zagadnień farmakologii i biochemii. Przedstawiono podstawowe aspekty działania aparatury stosowanej w medycynie nuklearnej (mierniki promieniowania, gammakamery, tomografy SPECT/CT i PET/CT), ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich działania oraz wynikających z nich możliwych błędów i ograniczeń tej aparatury. Następnie dokonano przeglądu zastosowań i możliwości medycyny nuklearnej w najbardziej typowych zagadnieniach medycyny, jak tarczyca i pozostałe narządy wydzielania wewnętrznego, układ szkieletowy, moczowy, krążenia, oddechowy, nerwowy, pokarmowy, w stanach zapalnych, nowotworach, a także w rzadszych zastosowaniach; uwzględniono przy tym najczęstsze warianty normy, artefakty i najbardziej typowe "pułapki". Pod koniec książki znajdzie Czytelnik między innymi specjalny dział ze zdefiniowanymi podstawowymi pojęciami matematyczno-fizycznymi, z którymi często można spotkać się w medycynie nuklearnej, oraz tabelę radionuklidów najważniejszych zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i techniki oraz życia codziennego. Celem ułatwienia poruszania się w tym obszernym i interdyscyplinarnym temacie, a w szczególności porównania z innymi dostępnymi źródłami wiedzy, podawano także anglojęzyczne terminy odpowiednich zjawisk, schorzeń, wariantów normy i sposobów badań.

W stosunku do wydania pierwszego pozycja została nieco poprawiona, uporządkowana, rozszerzona o nową wiedzę oraz wzbogacona o spis literatury.

Zamawianie

Książkę w formie papierowej można zamówić tutaj.

Zawartość

Przekonaj się sam klikając poniższe łącze (plik *.pdf ma ok. 10,5 MB):

Własny podręcznik medycyny nuklearnej: MEDYCYNA NUKLEARNA - wprowadzenie do diagnostyki i terapii radioizotopowej


©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;