PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Wielomiany
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń
Farmakokinetyczne modele kompartmentowe

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Natężenie i dawka promieniowania gamma

Tutaj można obliczyć natężenie promieniowania w punkcie znajdującym się w odległości R od źródła promieniotwórczego o aktywności A w ośrodku o liniowym współczynniku osłabiania promieniowania (lub pochłaniania energii) μl, a także dawkę promieniowania.

A
R
Γ 2
BXXXXX
μl-1
T(1/2)
t
Oblicz
Symbole i operacje A: aktywność,
R: odległość,
Γ: stała dawki prom. γ,
B: współczynnik przyrostu (domyślnie: 1),
μl: liniowy współczynnik osłabienia
 (lub współczynnik pochłaniania energii),
T(1/2): okres połowicznego zaniku,
t: czas ekspozycji
H: moc dawki,
H: dawka pochłonięta;
Obliczanie:
H= B • A • Γ / R2 • exp(-μl•R),
H= B • A • Γ • t / R2 • exp(-μl•R);
Obliczenie dawki pochłoniętej jest możliwe tylko, jeżeli został podany T(1/2). Przy podanym czasie ekspozycji równym zero czas ten liczony jest jako nieskończenie długi w stosunku do T(1/2).
Przykłady źródeł promieniowania:
RadionuklidΓ
[μSv⋅m2⋅h-1⋅GBq-1]
T(1/2)
[d]
53I-13176,48,02
62Sm-15324,41,93
71Lu-1777,646,65Odśwież / Refresh
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;