PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Równanie drugiego stopnia
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Natężenie i dawka promieniowania gamma

Tutaj można obliczyć natężenie promieniowania w punkcie znajdującym się w odległości R od źródła promieniotwórczego o aktywności A w ośrodku o liniowym współczynniku osłabiania promieniowania (lub pochłaniania energii) μl, a także dawkę promieniowania.

A
R
Γ 2
BXXXXX
μl-1
T(1/2)
t
Oblicz
Symbole i operacje A: aktywność,
R: odległość,
Γ: stała dawki prom. γ,
B: współczynnik przyrostu (domyślnie: 1),
μl: liniowy współczynnik osłabienia
 (lub współczynnik pochłaniania energii),
T(1/2): okres połowicznego zaniku,
t: czas ekspozycji
H: moc dawki,
H: dawka pochłonięta;
Obliczanie:
H= B • A • Γ / R2 • exp(-μl•R),
H= B • A • Γ • t / R2 • exp(-μl•R);
Obliczenie dawki pochłoniętej jest możliwe tylko, jeżeli został podany T(1/2). Przy podanym czasie ekspozycji równym zero czas ten liczony jest jako nieskończenie długi w stosunku do T(1/2).
Przykłady źródeł promieniowania:
RadionuklidΓ
[μSv⋅m2⋅h-1⋅GBq-1]
T(1/2)
[d]
53I-13176,48,02
62Sm-15324,41,93
71Lu-1777,646,65Odśwież / Refresh
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 03/2018;