PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Równanie drugiego stopnia
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Jednorazowy wychwyt (radio)nuklidu

Ta opcja stworzona jest przede wszystkim z myślą o lekarzach medycyny nuklearnej. Obliczenia odgrywają w procesie leczniczym w tym dziale medycyny bardzo istotną rolę, jednak ostateczną decyzję co do sposobu leczenia i dawki zastosowanego radiofarmaceutyku podejmuje biorący za tę decycję pełną odpowiedzialność Lekarz prowadzący danego Pacjenta w oparciu nie tylko o wynik operacji matematycznych, ale również o własną wiedzę i doświadczenie.

Algorytm wylicza jednorazowy wychwyt radioizotopu w narządzie. Podaje również czas, jaki upłynął od kalibracji/aplikacji radiofarmaceutyku, a także współczynnik rozpadu. Aplikacja (podanie pacjentowi) powinna mieć miejsce natychmiast po kalibracji (pomiarze samej kapsułki/fiolki).

Celem wykonania obliczeń należy najpierw wybrać nuklid i/lub czas połowicznego zaniku (dla niektórych nuklidów - ustawia się on domyślnie), a następnie podać daty i godziny kalibracji/aplikacji nuklidu i pomiaru pacjenta (rok: format czterocyfrowy, miesiąc, dzień, godzina i minuta: format dwucyfrowy; domyślnie: rok i miesiąc bieżący) oraz wyniki pomiarów tła i samego nuklidu (lub, odpowiednio, pacjenta). Aby powtórzyć obliczenia z wykorzystaniem innych danych (np. wyliczanie tych samych parametrów dla innego pacjenta lub u tego samego pacjenta, ale po innym czasie) można poprawić jedynie te dane, które ulegają zmianie, bez poprawiania wszystkich pozostałych. Dane niewprowadzone zostaną w obliczeniach pominięte (można nie wprowadzać np. dat). W celu uzyskania dalszych informacji proszę najechać myszką na odpowiednie pole formularza.

Wprowadź dane:

nuklid:
czas połowicznego zaniku nuklidu:
liczbajednostka

kalibracja/aplikacja:
rokmies.dzień  godz.min.
. . , :
pomiar tłapomiar nuklidu

pomiar pacjenta:
rokmies.dzień  godz.min.
. . , :
pomiar tłapomiar nuklidu

wyślij dane


©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 03/2018;