PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Wielomiany
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń
Farmakokinetyczne modele kompartmentowe

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Jednorazowy wychwyt (radio)nuklidu

Ta opcja stworzona jest przede wszystkim z myślą o lekarzach medycyny nuklearnej. Obliczenia odgrywają w procesie leczniczym w tym dziale medycyny bardzo istotną rolę, jednak ostateczną decyzję co do sposobu leczenia i dawki zastosowanego radiofarmaceutyku podejmuje biorący za tę decycję pełną odpowiedzialność Lekarz prowadzący danego Pacjenta w oparciu nie tylko o wynik operacji matematycznych, ale również o własną wiedzę i doświadczenie.

Algorytm wylicza jednorazowy wychwyt radioizotopu w narządzie. Podaje również czas, jaki upłynął od kalibracji/aplikacji radiofarmaceutyku, a także współczynnik rozpadu. Aplikacja (podanie pacjentowi) powinna mieć miejsce natychmiast po kalibracji (pomiarze samej kapsułki/fiolki).

Celem wykonania obliczeń należy najpierw wybrać nuklid i/lub czas połowicznego zaniku (dla niektórych nuklidów - ustawia się on domyślnie), a następnie podać daty i godziny kalibracji/aplikacji nuklidu i pomiaru pacjenta (rok: format czterocyfrowy, miesiąc, dzień, godzina i minuta: format dwucyfrowy; domyślnie: rok i miesiąc bieżący) oraz wyniki pomiarów tła i samego nuklidu (lub, odpowiednio, pacjenta). Aby powtórzyć obliczenia z wykorzystaniem innych danych (np. wyliczanie tych samych parametrów dla innego pacjenta lub u tego samego pacjenta, ale po innym czasie) można poprawić jedynie te dane, które ulegają zmianie, bez poprawiania wszystkich pozostałych. Dane niewprowadzone zostaną w obliczeniach pominięte (można nie wprowadzać np. dat). W celu uzyskania dalszych informacji proszę najechać myszką na odpowiednie pole formularza.

Wprowadź dane:

nuklid:
czas połowicznego zaniku nuklidu:
liczbajednostka

kalibracja/aplikacja:
rokmies.dzień  godz.min.
. . , :
pomiar tłapomiar nuklidu

pomiar pacjenta:
rokmies.dzień  godz.min.
. . , :
pomiar tłapomiar nuklidu

wyślij dane


©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 03/2020;