PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Równanie drugiego stopnia
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Przeliczanie jednostek aktywności promieniotwórczej na jednostki masy oraz odwrotnie

Tutaj można przeliczyć ilość substancji promieniotwórczej: wyrażoną w jednostkach aktywności (A) na jednostki masy (m) oraz na odwrót. W zależności od zapytania należy podać:
- aktywność źródła promieniotwórczego (A) i wybrać jednostkę aktywności,
- fizyczny czas połowicznego rozpadu (T1/2 ) i wybrać jednostkę czasu,
- masę cząsteczkową (M) wyrażoną w atomowych jednostkach masy [u] lub liczbę masową / masę atomową izotopu, jeżeli w obliczeniach chodzi o czysty nuklid,
- masę próbki i wybrać jednostkę masy. Możliwe jest podanie masy w molach.
Wypełniać można tylko jedną odpowiednią stronę formularza (A → m lub m → A), ignorując drugą.
Założenie: jeden atom znakujący (promieniotwórczy) przypada na jedną cząsteczkę, której masę podajemy.

Kierunek przeliczania
A → mm → A
aktywność:
masa:
T(1/2):
M:
[u]
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 03/2018;