PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Wielomiany
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń
Farmakokinetyczne modele kompartmentowe

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Farmakokinetyczne modele kompartmentowe

Tutaj można obliczać makro-parametry modeli kompartmentowych o liczbie kompartmentów od 1 do 5 oraz ilości i stężenia substancji (np. leku) w każdym kompartmencie po upływie określonego czasu t. W przypadku transportu wyłącznie biernego, kiedy znane są tylko międzykompartmentowe klirensy, opcja pierwsza umożliwia obliczenie stałych eliminacji potrzebnych w dalszych działaniach. W opracowaniu materiałów wykorzystano dane z własnych publikacji. Założenie podstawowe: transport podlega prawom kinetyki pierwszego rzędu. Zastosowane oznaczenia:
Vi: objętość kompartmentu i,
Cti, Qti: stężenie / ilość substancji w kompartmencie i po upływie czasu t,
C0i, Q0i: stężenie / ilość początkowa (t= 0) w kompartmencie i,
R1: prędkość infuzji do kompartmentu 1,
Stałe mikro modelu (micro-constants), wejściowe:
kij: stała eliminacji z kompartmentu i do j,
kji: stała eliminacji z kompartmentu j do i,
ki0: stała eliminacji z kompartmentu i na zewnątrz.
Stałe makro modelu (macro-constants, hybrid-constants), wyjściowe:
bi: "stałe exponencjalne" (exponent rates),
ci, di, itd.: "czynniki mnożnikowe" (multiplying factors);
Wprowadzając dane należy uważać na jednolitość zastosowanych jednostek.

Dostępne opcje

Przeliczanie klirensów na stałe eliminacji (transport bierny)
Model jednokompartmentowy
Model dwukompartmentowy
Model trzykompartmentowy
Model czterokompartmentowy
Model pięciokompartmentowy

Choose above the option desired.

©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;