PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Wielomiany
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń
Farmakokinetyczne modele kompartmentowe

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Obliczanie aktywnościi radiojodu (lub innego radionuklidu) na podstawie wzoru Marinelli

Ta opcja stworzona jest przede wszystkim z myślą o lekarzach medycyny nuklearnej. Obliczenia odgrywają w procesie leczniczym w tym dziale medycyny bardzo istotną rolę, jednak ostateczną decyzję co do sposobu leczenia i dawki zastosowanego radiofarmaceutyku podejmuje biorący za tę decycję pełną odpowiedzialność Lekarz prowadzący danego Pacjenta w oparciu nie tylko o wynik operacji matematycznych, ale również o własną wiedzę i doświadczenie.

Algorytm oblicza aktywność (przede wszystkim) jodu-131 do leczenia łagodnych chorób tarczycy za pomocą zmodyfikowanego wzoru Marinelli. Za jego pomocą można również obliczyć dawki innych nuklidów dla innych rodzajów terapii - wówczas we wzorze zostanie uwzględniona inna energia rozpadu odpowiedniego nuklidu (chodzi o energię kinetyczną promieniowania korpuskularnego o krótkim zasięgu, a więc α, β, elektrony konwersji, fragmenty rozszczepienia it.p., a nie promieniowanie γ lub X).
Zmodyfikowany wzór Marinelli:

A = 23.28 • m • D (193)(1)U • T(1/2)ef ECf
gdzie:
A - aktywność radionuklidu [MBq]
m - masa docelowa [g]
D - zamierzona ogniskowa dawka promieniowania [Gy], która w w/w masie ma zostać osiągnięta
U - wychwyt radionuklidu [%]
T(1/2)ef - efektywny czas połowicznego zaniku [d]
Cf - współczynnik korekcyjny dla ilości rozpadów ("aktywności skumulowanej"), domyślnie: 1.00
E - średnia energia promieniowania korpuskularnego (np. α, β, elektrony konwersji) przypadająca na jeden rozpad [keV] - należy podawać tylko, jeżeli wybrano nuklid inny niż 131I

Wartości typowe dla chorób łagodnych tarczycy:
Zalecane dawki promieniowania:
- chor. Graves-Basedowa (próba optymalizacji): 100-150 Gy
- chor. Graves-Basedowa (próba ablacji): 200-300 Gy
- UFA: 350-400 Gy
- MFA: 150-200 Gy
- rozsiana autonomia (ablacja): 200 Gy
- wole obojętne: 100-150 Gy

Efektywny (średni) czas połowicznego zaniku:
UFA i chor. Gr.-Bas. (hipertyreoza): 4,2 dni
UFA (eutyreoza), MFA / rozs. aut. (hipertyreoza): 4,8 dni
MFA / rozs. aut. (eutyreoza): 5,5 dni
ID pacjenta
Masa docelowa [g]
Wychwyt radioizotopu [%]
Dawka ogniskowa [Gy]
T(1/2)ef. [d]
Nuklid leczniczy
Średnia energia cząstek[keV]
Współczynnik korekcyjny
Oblicz dawkę izotopu©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;