PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Kalkulator

(wcześniej dostępny na www.nuk.bieganski.org)

Opcje ogólnomatematyczne i ogólnomedyczne

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe
Regresja punktów do linii prostej, współczynnik korelacji
Znajdowanie naturalnych dzielników
Największy wspólny dzielnik
Równanie drugiego stopnia
Obliczanie różnicy czasu
Szacowanie niektórych parametrów biometrycznych człowieka
Przeliczanie stężeń

Obliczenia związane z fizyką nuklearną

Przykłady zastosowań poniższych programów znajdują się tutaj.
Rozpad promieniotwórczy prosty (1 nuklid promieniotwórczy: A → B)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (2 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C)
Rozpad promieniotwórczy seryjny (3 nuklidy promieniotwórcze: A → B → C → D)
Przeliczanie jednostek aktywności (tradycyjnych na pochodne układu SI i odwrotnie)
Przeliczanie masy na aktywność i odwrotnie (jednostki masy na jednostki aktywności i odwrotnie)

Obliczenia związane z medycyną nuklearną

Instrukcja do poniższych programów znajduje się tutaj.
(1.) Obliczanie objętości tarczycy na podstawie wymiarów płatów
(2.) Obliczanie jednorazowego wychwytu (radio)izotopu (na przykład radiojodu w tarczycy)
 (2a.) Obliczanie wychwytu radiojodu w tarczycy (Program można nagrać jako plik i uruchomić na innym komputerze, konieczna przeglądarka obsługująca HTML i JavaScript).
(3.) Wyliczanie dawki jodu promieniotwórczego (uproszczone)
(4.) Modelowanie kinetyczne I. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie serii pomiarów) - do leczenia izotopowego
(5.) Modelowanie kinetyczne II. (efektywny czas połowicznego zaniku, maksymalny wychwyt i in. - na podstawie trzech pomiarów) - do leczenia izotopowego
(6.) Obliczanie dawki jodu promieniotwórczego lub innego radionuklidu do leczenia (zmodyfikowany wzór Marinelli)
(7.) Dozymetria promieniowania α i β...
(8.) Natężenie i dawka promieniowania γ (w określonej odległości od źródła punktowego)

Obliczanie dawki radiojodu (lub innego radionuklidu) na podstawie wzoru Marinelli

Ta opcja stworzona jest przede wszystkim z myślą o lekarzach medycyny nuklearnej. Obliczenia odgrywają w procesie leczniczym w tym dziale medycyny bardzo istotną rolę, jednak ostateczną decyzję co do sposobu leczenia i dawki zastosowanego radiofarmaceutyku podejmuje biorący za tę decycję pełną odpowiedzialność Lekarz prowadzący danego Pacjenta w oparciu nie tylko o wynik operacji matematycznych, ale również o własną wiedzę i doświadczenie.

Algorytm liczy dawkę (przede wszystkim) jodu-131 do leczenia łagodnych chorób tarczycy za pomocą zmodyfikowanego wzoru Marinelli. Za jego pomocą można również obliczyć dawki innych nuklidów dla innych rodzajów terapii - wówczas we wzorze zostanie uwzględniona inna energia rozpadu odpowiedniego nuklidu (chodzi o energię kinetyczną promieniowania korpuskularnego o krótkim zasięgu, a więc α, β, elektrony konwersji, fragmenty rozszczepienia it.p., a nie promieniowanie γ lub X).
Zmodyfikowany wzór Marinelli:

A = 23.28 • m • D (193)(1)U • T(1/2)ef ECf
gdzie:
A - aktywność radionuklidu [MBq]
m - masa docelowa [g]
D - zamierzona ogniskowa dawka promieniowania [Gy], która w w/w masie ma zostać osiągnięta
U - wychwyt radionuklidu [%]
T(1/2)ef - efektywny czas połowicznego zaniku [d]
Cf - współczynnik korekcyjny dla ilości rozpadów ("aktywności skumulowanej"), domyślnie: 1.00
E - średnia energia promieniowania korpuskularnego (np. α, β, elektrony konwersji) przypadająca na jeden rozpad [keV] - należy podawać tylko, jeżeli wybrano nuklid inny niż 131I

Wartości typowe dla chorób łagodnych tarczycy:
Zalecane dawki promieniowania:
- chor. Graves-Basedowa (próba optymalizacji): 100-150 Gy
- chor. Graves-Basedowa (próba ablacji): 200-300 Gy
- UFA: 350-400 Gy
- MFA: 150-200 Gy
- rozsiana autonomia (ablacja): 200 Gy
- wole obojętne: 100-150 Gy

Efektywny (średni) czas połowicznego zaniku:
UFA i chor. Gr.-Bas. (hipertyreoza): 4,2 dni
UFA (eutyreoza), MFA / rozs. aut. (hipertyreoza): 4,8 dni
MFA / rozs. aut. (eutyreoza): 5,5 dni
ID pacjenta
Masa docelowa [g]
Wychwyt radioizotopu [%]
Dawka ogniskowa [Gy]
T(1/2)ef. [d]
Nuklid leczniczy
Średnia energia cząstek[keV]
Współczynnik korekcyjny
Oblicz dawkę izotopu©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 03/2018;